Biến tần

Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-055HFF

13,783,000₫
14 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-075HFF

14,146,000₫
16 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-110HFF

14,553,000₫
14 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-1320HFF

103,752,000₫
19 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-150HFF

17,765,000₫
19 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-185HFF

22,627,000₫
17 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-220HFF

25,190,000₫
14 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-300HFF

30,811,000₫
15 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-370HFF

34,716,000₫
17 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-450HFF

39,930,000₫
14 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-550HFF

44,506,000₫
17 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-750HFF

66,198,000₫
16 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610C11N4

100,069,000₫
29 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610C13N4

108,136,000₫
30 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610C16N4

121,739,000₫
29 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D11N4

19,647,000₫
27 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D15N4

20,901,000₫
26 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D18N4

23,202,000₫
28 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D22N4

24,546,000₫
30 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D30N4

30,173,000₫
28 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D37N4

37,630,000₫
26 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D45N4

42,218,000₫
27 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D55N4

53,209,000₫
24 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D75N4

63,846,000₫
26 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D90N4

70,464,000₫
25 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U07N4

13,098,000₫
30 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U15N4

13,611,000₫
28 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U22N4

14,193,000₫
23 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U30N4

14,699,000₫
29 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U40N4

15,281,000₫
31 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U55N4

16,230,000₫
34 | 1
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U75N4

17,609,000₫
28 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh

Màn hình biến tần IP5A

Liên hệ
30 | 0