Bộ điều khiển nhiệt độ Conotec FOX-1PH

    759,000

    1 rờ-le điều khiển

    – Hỗ trợ nhiều hàm cài đặt

    – Sử dụng cảm biến nhiệt PT100

    – Chưa bao gồm cảm biến