Bộ điều khiển nhiệt độ Conotec FOX-2006

    – Đồng hồ chuyên dùng cho ngành đông lạnh

    – 4 rờ-le điều khiển

    – Hỗ trợ nhiều hàm cài đặt

    – Cảm biến : NTC (2 cảm biến)