Bộ điều khiển nhiệt độ Conotec FOX-301JB

  4,906,000

  – 4 rờ-le điều khiển (2 nhiệt độ, 2 độ ẩm)

  – Dãy nhiệt độ -50~99.9 độ

  – Dãy độ ẩm 0~100%

  – Hỗ trợ nhiều hàm cài đặt

  – Đã bao gồm cảm biến