Bộ định thời Autonics ATE-30S

  313,000

  Kích thước DIN W48xH48mm

  Loại dễ hoạt động.

  Mang lại lợi nhuận

  Dễ dàng cài đặt thời gian

  Dải thời gian rộng

  Nguồn cấp:

  ATE: 110/220VAC 50/60Hz

  ATE1, ATE2 : 110VAC, 220VAC 50/60Hz, 12VDC, 24VDC