Bộ định thời Hanyoung MA4N-A

  341,000

  Tùy chọn 6 chế độ ngõ ra

  Tùy chọn 4 dãy thời gian

  Tùy chọn 4 đơn vị thời gian

  Tín hiệu ngõ vào start , reset

  Dãy điện áp rộng

  11 chân tròn