Bộ định thời Hanyoung T38N-E

    Hiển thị On/off bằng đèn LED

    Tùy chọn 7 dãy thời gian

    Nút chỉnh đơn vị thời gian

    Tùy chọn 5 kiểu ngõ ra khác nhau

    Dãy điện áp rộng 24-240VDC/VAC