CB khối (MCCB) LS ABS204c-250A, 42Ka

2,800,000

CB khối (MCCB)

Số cực : 4 cực

Dòng tải 250A

Dòng cắt 42KA

Mã: ABS4P-250A Danh mục: