CB khối (MCCB) LS ABS403c-300A, 65Ka

5,150,000

CB khối (MCCB)

Số cực : 3 cực

Dòng tải 300A

Dòng cắt 65KA

Mã: ABS3P-300A Danh mục: