CB khối (MCCB) LS ABS404c-400A, 65Ka

6,500,000

CB khối (MCCB)

Số cực : 4 cực

Dòng tải 400A

Dòng cắt 65KA

Mã: ABS4P-400A Danh mục: