Công tắc xoay, IP65 ngoài mặt tủ AS6M-3Y2C AS6M-3Y2C

    Công tắc xoay

    IP65 ngoài mặt tủ

    Phi 16