Đầu công tắc xoay 2 vị trí màu vàng phi 22 ART-2Y

    14,000

    Kết hợp với :
    Tiếp điểm AR-112A2 thành công tắc xoay 2 vị trí có đèn 220VAC phi 22
    Tiếp điểm AR-112B24 thành công tắc xoay 2 vị trí có đèn 24VDC phi 22

    Mã: ART-2Y Danh mục: