Đầu đèn báo phi 22 màu vàng phi 22 ARP-FY

    12,000

    Kết hợp với :
    Đuôi đèn báo AR-A2 thành đèn báo 220VAC phi 22
    Đuôi đèn báo AR-B24 thành đèn báo 24VDC phi 22

    Mã: ARP-FY Danh mục: