Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) dạng củ hành ren 21 đầu dò dài 500mm phi 8 TH-M-K-6-0.5

    737,000

    Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) dạng củ hành ren 21 đầu dò dài 500mm phi 8 TH-M-K-6-0.5

    Mã: TH-M-K-6-0.5 Danh mục: