Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) dạng dây dài 15 mét ren 13 đầu dò dài 50mm phi 6 TW-N-K-0.05-R13I-15M

    639,000

    Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) dạng dây dài 15 mét ren 13 đầu dò dài 50mm phi 6 TW-N-K-0.05-R13I-15M

    Mã: TW-N-K-0.05-R13I-15M Danh mục: