Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) dạng dây dài 2 mét ren 13 đầu dò dài 400mm phi 6 TW-N-K-0.4

    220,000

    Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) dạng dây dài 2 mét ren 13 đầu dò dài 400mm phi 6 TW-N-K-0.4

    Mã: TW-N-K-0.4 Danh mục: