Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) dạng dây dài 2 mét ren 13 đầu dò dài 50mm phi 6 TW-N-K-0.05

    154,000

    Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) dạng dây dài 2 mét ren 13 đầu dò dài 50mm phi 6 TW-N-K-0.05

    Mã: TW-N-K-0.05 Danh mục: