Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) dạng dây dài 2 mét ren 13 đầu dò dài 90mm phi 4 TW-N-K-4-0.09-R13INO

    234,000

    Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) dạng dây dài 2 mét ren 13 đầu dò dài 90mm phi 4 TW-N-K-4-0.09-R13INO

    Mã: TW-N-K-4-0.09-R13INO Danh mục: