Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) dạng dây dài 4 mét ren 13 đầu dò dài 30mm phi 6 TW-N-K-0.03

    154,000

    Đầu dò nhiệt độ loại K(CA) dạng dây dài 4 mét ren 13 đầu dò dài 30mm phi 6 TW-N-K-0.03

    Mã: TW-N-K-0.03 Danh mục: