Đầu dò nhiệt độ loại PT(PT100) dạng dây dài 1 mét ren 13 đầu dò dài 100mm phi 6 TW-N-PT

    462,000

    Đầu dò nhiệt độ loại PT(PT100) dạng dây dài 1 mét ren 13 đầu dò dài 100mm phi 6 TW-N-PT

    Mã: TW-N-PT Danh mục: