Đầu dò nhiệt độ loại PT(PT100) dạng dây dài 1 mét ren 13 đầu dò dài 150mm phi 6 TW-N-PT-0.15

    484,000

    Đầu dò nhiệt độ loại PT(PT100) dạng dây dài 1 mét ren 13 đầu dò dài 150mm phi 6 TW-N-PT-0.15

    Mã: TW-N-PT-0.15 Danh mục: