Đầu dò nhiệt độ loại PT(PT100) dạng dây dài 1 mét ren 13 đầu dò dài 40mm phi 6 TW-N-PT-0.04

    418,000

    Đầu dò nhiệt độ loại PT(PT100) dạng dây dài 1 mét ren 13 đầu dò dài 40mm phi 6 TW-N-PT-0.04

    Mã: TW-N-PT-0.04 Danh mục: