Đầu dò nhiệt độ loại PT(PT100) dạng dây dài 1 mét ren 21 đầu dò dài 100mm phi 8 TW-N-PT-8-R21-0.1

    726,000

    Đầu dò nhiệt độ loại PT(PT100) dạng dây dài 1 mét ren 21 đầu dò dài 100mm phi 8 TW-N-PT-8-R21-0.1

    Mã: TW-N-PT-8-R21-0.1 Danh mục: