Đầu dò nhiệt độ loại PT(PT100) dạng dây dài 10 mét ren 13 đầu dò dài 15mm phi 6 TW-N-PT-0.015-10M

    814,000

    Đầu dò nhiệt độ loại PT(PT100) dạng dây dài 10 mét ren 13 đầu dò dài 15mm phi 6 TW-N-PT-0.015-10M

    Mã: TW-N-PT-0.015-10M Danh mục: