Đầu dò nhiệt độ loại PT(PT100) dạng dây dài 15 mét ren 13 đầu dò dài 100mm phi 6 TW-N-PT-0.1-15M

    1,342,000

    Đầu dò nhiệt độ loại PT(PT100) dạng dây dài 15 mét ren 13 đầu dò dài 100mm phi 6 TW-N-PT-0.1-15M

    Mã: TW-N-PT-0.1-15M Danh mục: