Đầu dò nhiệt độ loại PT(PT100) dạng dây dài 2 mét ren 13 đầu dò dài 100mm phi 6 TW-N-PT-0.1-2M

    506,000

    Đầu dò nhiệt độ loại PT(PT100) dạng dây dài 2 mét ren 13 đầu dò dài 100mm phi 6 TW-N-PT-0.1-2M

    Mã: TW-N-PT-0.1-2M Danh mục: