Đầu dò nhiệt độ loại PT(PT100) dạng dây dài 2 mét ren 13 đầu dò dài 30mm phi 6 TW-N-PT-0.03-2M

    495,000

    Đầu dò nhiệt độ loại PT(PT100) dạng dây dài 2 mét ren 13 đầu dò dài 30mm phi 6 TW-N-PT-0.03-2M

    Mã: TW-N-PT-0.03-2M Danh mục: