Đầu dò nhiệt độ loại PT(PT100) dạng dây dài 2 mét ren 13 đầu dò dài 400mm phi 6 TW-N-PT-0.4-R11

    781,500

    Đầu dò nhiệt độ loại PT(PT100) dạng dây dài 2 mét ren 13 đầu dò dài 400mm phi 6 TW-N-PT-0.4-R11

    Mã: TW-N-PT-0.4-R11 Danh mục: