Đầu nút nhấn tròn có đèn màu xanh phi 22 ARX-PG

  15,000

  Kết hợp với :
  Tiếp điểm AR-112A2 thành nút nhấn tròn nhả có đèn 220VAC phi 22
  Tiếp điểm AR-212A2 thành nút nhấn tròn giữ có đèn 220VAC phi 22
  Tiếp điểm AR-112B24 thành nút nhấn tròn nhả có đèn 24VDC phi 22
  Tiếp điểm AR-212B24 thành nút nhấn tròn giữ có đèn 24VDC phi 22

  Mã: ARX-PG Danh mục: