Đầu nút nhấn vuông không đèn dạng nấm màu đỏ phi 22 ARC-PR

    23,000

    Kết hợp với :
    Tiếp điểm AR-112 thành nút nhấn vuông dạng nấm nhả không đèn phi 22
    Tiếp điểm AR-212 thành nút nhấn vuông dạng nấm giữ không đèn phi 22

    Mã: ARC-PR Danh mục: