Đèn báo, loại tròn, màu vàng AL6M-P4YC

    78,000

    Đèn báo, loại tròn, màu vàng

    Phi 16

    Điện áp 24V