Nút nhấn có đèn, loại lồi, nhấn nhả, IP65 ngoài mặt tủ – màu đỏ YW1L-M2E01Q4R

  96,000

  Nút nhấn có đèn màu đỏ

  Dạng lồi

  Nhấn nhả

  IP65 ngoài mặt tủ

  Phi 22

  Điện áp 24V