Nút nhấn có đèn, loại phẳng, nhấn nhả, IP65 ngoài mặt tủ – màu đỏ YW1L-MF2E01Q4R

  144,000

  Nút nhấn có đèn màu đỏ

  Dạng phẳng

  Nhấn nhả

  IP65 ngoài mặt tủ

  Phi 22

  Điện áp 24V