Relay nhiệt Mitsubishi TH-N120TA 125A

1,541,000

Rờ le nhiệt

Bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Sử dụng cho khởi động từ S-N125 và S-N150

Dãy amper sử dụng 100-150A

Mã: TH-N120TA 125A Danh mục: