Relay nhiệt Mitsubishi TH-N220RH 82A

3,392,000

Rờ le nhiệt

Bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Sử dụng cho khởi động từ SN-180 và S-N220

Dãy amper sử dụng 65-100A

Mã: TH-N220RH 82A Danh mục: