Relay nhiệt Mitsubishi TH-N600KP 500A (không RCT)

1,298,000

Rờ le nhiệt

Bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Sử dụng cho khởi động từ S-N600 và S-N800

Dãy amper sử dụng 400-600A

Mã: TH-N600KP 500A (không RCT) Danh mục: