Relay nhiệt Mitsubishi TH-T18KP 1.3A

694,000

Rờ le nhiệt

Bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Sử dụng cho khởi động từ ST-10 , ST-12 và ST-20

Dãy amper sử dụng 1.0-1.6A

Mã: TH-T18KP 1.3A Danh mục: