Relay nhiệt Mitsubishi TH-T25 0.35A

541,000

Rờ le nhiệt

Bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Sử dụng cho khởi động từ ST-21 , ST-25 , ST-35 và ST-50

Dãy amper sử dụng 0.28-0.42A

Mã: TH-T25 0.35A Danh mục: